Tài xế vi phạm nồng độ cồn có thể bị tước giấy phép lái xe 2 năm

0

Tài xế vi phạm nồng độ cồn có thể bị tước giấy phép lái xe 2 năm

Tạ Lư – Đoàn Loan

Tài xế vi phạm nồng độ cồn có thể bị tước giấy phép lái xe 2 năm

Tạ Lư – Đoàn Loan