Thầy giáo Trung Quốc vẽ Iron Man chỉ bằng compa

0

Chàng trai Trung Quốc dùng compa vẽ 3.000 vòng tròn thành hình Iron Man
 
 

Chàng trai Trung Quốc dùng compa vẽ 3.000 vòng tròn thành hình Iron Man

Video: SCMP