Thổ dân Philippines thổi sáo bằng mũi

0

Thổ dân Philippines thổi sáo bằng mũi
 
 

Thổ dân Philippines thổi sáo bằng mũi

Video: Reuters