Tòa nhà Trung Quốc bật móng

  0

  Tòa nhà Trung Quốc bật móng
   
   

  Tòa nhà Trung Quốc bật móng

  Video: SCMP