Categories
Giáo dục

Trắc nghiệm về linh vật SEA Games 31

Đây là một trong những loài thú hiếm nhất thế giới sinh sống trong vùng núi rừng Trường Sơn tại Việt Nam và Lào.

Đây là một trong những loài thú hiếm nhất thế giới sinh sống trong vùng núi rừng Trường Sơn tại Việt Nam và Lào.

Câu 1: Con vật nào được chọn làm linh vật cho SEA Games 31?

A. Hoẵng

B. Sơn dương

C. Sao la