Categories
Khoa học

Trâu rừng bị 23 con sư tử phục kích

Nam PhiThay vì cố thủ dưới hồ nước, con trâu rừng đơn độc lao lên bờ tìm đường thoát thân nhưng bị đàn sư tử đuổi kịp và giết chết trong khu bảo tồn Ngala.

Nam PhiThay vì cố thủ dưới hồ nước, con trâu rừng đơn độc lao lên bờ tìm đường thoát thân nhưng bị đàn sư tử đuổi kịp và giết chết trong khu bảo tồn Ngala.

Trâu rừng bị 23 con sư tử phục kích

Video: Latest Sightings