Tin tức thời sự 24h nóng, mới nhất trong ngày hôm nay. Bản tin thời sự mới nhất 24h nóng trong ngày hôm nay. Các vấn đề trong nước, tin thời sự covid-19 hàng ngày, an ninh, pháp luật… cùng ảnh, video, phân tích.

Trình nhân sự Bộ trưởng Y tế vào tháng 10

Tại kỳ họp Quốc hội khai mạc tháng 10, căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Bộ trưởng Y tế.
Cập nhật vào:
MỚI NHẤT
Thời sự
6 Sở quản lý Hồ Tây
6 giờ trước
Thời sự
Xe máy đấu đầu, hai người tử vong
9 giờ trước

Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long cho biết thông tin trên tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/8.

Theo ông Long, quy định của Luật tổ chức Chính phủ nêu rõ, bộ trưởng là người đứng đầu bộ, lãnh đạo công tác của bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi thi hành các vấn đề, lĩnh vực liên quan đến ngành trên phạm vi toàn quốc. Việc lựa chọn nhân sự làm bộ trưởng phải đảm bảo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ và theo quy trình, thủ tục luật định.

Luật Tổ chức Chính phủ hiện hành (khoản 5 Điều 28) quy định, trong thời gian Quốc hội không họp, Thủ tướng giao quyền bộ trưởng trong trường hợp khuyết bộ trưởng. Sau đó, Thủ tướng sẽ trình nhân sự bộ trưởng để Quốc hội xem xét phê chuẩn.

Hơn nửa tháng trước, bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế; Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Y tế.

Thứ trưởng Nội vụ Trương Hải Long trả lời tại họp báo Chính phủ, chiều 3/8. Ảnh: Hoàng Phong

Tinh giản bộ máy sẽ giảm biên chế

Trả lời báo chí về việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ ngành, Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết quan điểm nhất quán của Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ là sắp xếp bộ máy cơ quan nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu quả, giảm tối đa tổ chức trung gian.

Vừa qua, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành quyết liệt rà soát, đánh giá, hoàn thiện chức năng, quyền hạn và xây dựng phương án sắp xếp tinh gọn. Các bộ, ngành đã phối hợp với Bộ Nội vụ làm công việc này, đảm bảo các tiêu chí, đặc biệt là đối với các tổng cục.

Đến nay, các bộ, ngành đã tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và hoàn thiện dự thảo nghị định, trình Chính phủ ban hành. Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ ngành để triển khai kết luận 40 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2026, trong đó tiếp tục giảm ít nhất 5% biên chế hành chính.

“Khi sắp xếp các đơn vị tổng cục, cục, vụ bên trong các bộ ngành thì chắc chắn sẽ tinh giản biên chế”, ông Long nói.

Hồi tháng 4, Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thông báo các cơ quan phải rà soát, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy bên trong, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật chuyên ngành và phân công của Chính phủ; không được chồng chéo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính.

Viết Tuân

Bấm để bình luận