Khoa học công nghệ – Tin kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng. Tổng hợp thông tin về những hiện tượng khoa học, nghiên cứu, phát minh trong xã hội, kỹ thuật, môi trường, thiên nhiên mới nhất trong nước và trên thế giới.

Vì sao núi lửa Trái Đất không thể lớn như trên sao Hỏa?

Chuyển động của các mảng kiến tạo khiến những siêu núi lửa như Olympus Mons không bao giờ có thể hình thành trên Trái Đất.
Cập nhật vào: