Vũ khí judo của Nhật trên ‘mặt trận ngoại giao’ ở nam Thái Bình Dương

0

Nhật Bản dùng judo làm 'vũ khí ngoại giao' tại các đảo Thái Bình Dương
 
 

Nhật Bản dùng judo làm ‘vũ khí ngoại giao’ tại các đảo Thái Bình Dương

Video: SCMP