Vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất nước Mỹ 18 năm trước

0

Vụ tấn công ngày 11/9
 
 

Vụ tấn công ngày 11/9

Video: CNN/AP