Xe bồn quay đầu, đi ngược chiều trên cao tốc Trung Quốc

0

Xe chở dầu đi ngược chiều trên cao tốc Trung Quốc
 
 

Xe chở dầu đi ngược chiều trên cao tốc Trung Quốc

Video: CGTN