Categories
Khoa học

Xe chạy hơn 2.000 km bằng nhiên liệu sinh khối

PhápXe Renault Zoe chạy bằng nhiên liệu sinh khối của công ty ARM Engineering lập kỷ lục di chuyển xa nhất trong một lần tiếp nhiên liệu.

PhápXe Renault Zoe chạy bằng nhiên liệu sinh khối của công ty ARM Engineering lập kỷ lục di chuyển xa nhất trong một lần tiếp nhiên liệu.

Xe chạy hơn 2.000 km bằng nhiên liệu sinh khối

Video: AFP