Categories
Đời sống

Xưởng làm sao la nhồi bông của người khuyết tật

Hà Nội30 công nhân là người khuyết tật ở Trung Văn, quận Nam Từ Liêm những ngày này đang sản xuất hàng nghìn chú sao la nhồi bông – linh vật của SEA Games 31.

Hà Nội30 công nhân là người khuyết tật ở Trung Văn, quận Nam Từ Liêm những ngày này đang sản xuất hàng nghìn chú sao la nhồi bông – linh vật của SEA Games 31.

Sao la nhồi bông do người khuyết tật làm đắt khách dịp Sea Games

Huy Mạnh